خنداندن به چه قیمتی؟

دخترانی که دختر بودن را مسخره می‌کنند و پسرانی که مقنعه‌ سر می‌کنند و صدایشان را ریز می‌کنند. این‌ها طنزپرداز نیستند. اینها در بهترین حالت شومن‌هایی هستند که فقط به قیمت استوری تبلیغاتی خود فکر می‌کنند. نه خنداندن مردم.
بخون عمو ببینه ...

گزیده

طنز ارسالی

یادداشت‌های ویژه

چند‌رسانه‌ای

طنزپردازان

کتاب طنز

تهران، خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه سوم، دفتر طنز

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۸۸۵۰۳  –  ایمیل: info@daftaretanz.ir