گزیده

آخرینامون

کمتر من بی‌قرار را نفرین کن / رحمی به من این پرنده‌ی غمگین کن
یا زنگ بزن بگو که حالم خوب است / یا حداقل پیام ما را سین کن

سعید بیابانکی

طنز عبارت است از «بيان واقعيت‌های تلخ به زبان شيرين،‌ کنایی، نشاط‌آور و منصفانه».

طنز ارسالی

آثار طنزپردازان

طنز ایران

get
برای رفتن به استان مورد نظر روی آن کلیک کنید. اگه راست می‌گید!

چند‌رسانه‌ای

طنزپردازان

کتاب طنز

تهران، خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه اول، اتاق ۱۰۵، دفتر طنز

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۸۸۵۰۳  –  ایمیل: info@daftaretanz.ir