محفل شعر در حلقه رندان که دیگر نیازی به معرفی ندارد.

تیزر زیر تبلیغی است برای بازگشت مجدد در حلقه رندان پس از چند ماه که به دلیل کرونا فقط به صورت مجازی برگزار می‌شد.

 

لینک کوتاه
https://daftaretanz.ir /?p=314982