۷۱اُمين مکتب‌خانه طنز برگزار مي‌شود

به گزارش روابط عمومی دفتر طنز حوزه هنری ۷۱ﺍُمین ﺟﻠﺴﻪ «ﻣﮑﺘﺐ‌ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻨﺰ»  یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ ﺩﺭ سالن اوستا ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮی ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧیﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤیﻪ، ﻧﺮﺳیﺪﻩ ﺑﻪ ﺧیﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣی‌ﺷﻮﺩ.

«ﻣﮑﺘﺐ‌ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻨﺰ» ﻧﺎﻡ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ‌ﻫﺎیی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﻨﺰ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮی و با مدیریت رضا ساکی ﺑﺮﺍی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻃﻨﺰﻧﻮیﺴی ﺑه‌ویﮋﻩ نثرطنز  و داستان طنز ﺑﺮﺍی ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍیﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣی‌ﺷﻮﺩ.

ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻮﻡ ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﻭ ﻃﻨﺰﻧﻮیﺴی ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

شاید دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.