حرص ثروت تا به کي؟

اي که با پول يتيمان فقير و بي‌گناه

مکنتي برهم زدي، در کاخ عالي مي‌روي

بينوايان را کني بي‌خانمان و دربه‌در

خود به روي پرنيان و فرش و قالي مي‌روي

هستي بيچارگان را مي‌ربايي زين سپس

پيش اين و آن براي ماست‌مالي مي‌روي

حرص ثروت تا به چند و جمع مکنت تا به کي؟

دست خالي آمدستي، دست خالي مي‌روي

 

هفته‌نامه توفيق، سال ۱۳۲۴

شاید دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.