«کودتا با لبخند منتشر شد»

طنزپردازان گلوله‌هاي نمکي هستند که با شليک حرف‌هايشان در دل همه کودتا به پا مي‌کنند و همه جا را بدون هرگونه خون‌ريزي تصرف مي‌کنند.

 

کاريکلماتور از انواع ادبي است. ابتـدا درسـال ???? احمـد شـاملو کـه سـر دبيـر مجلـه خوشــه بــود اين نام را از ترکيب کاريکاتور و کلمات بــر نوشــته‌هــاي پرويــز شــاپور گذاشــت.

 

کتاب کودتا با لبخند با حضور بيش از ?? نويسنده در ??? صفحه به کوشش اصغررضايي گماري توسط انتشارات کتاب هرمز در مهرماه ۱۳۹۹ چاپ شده است.

 

در ادامه نمونه‌هايي از کتاب را مي‌خوانيم.

 

? تاريخ مصرف موش و ماهي را گربه تعيين مي‌کند. ( پرويز شاپور)

? آدم‌ها عوض مي‌شوند اما عوضي‌ها آدم نمي‌شوند. ( سهراب گل هاشم)

?آتش جنگل را خاموش کرد. ( عباس گلکار)

? زباني ‌که ‌حق‌ را نگويد فقط ‌به ‌درد ليسيدن ‌بستني ‌قيفي ‌مي‌خورد! ( سيدحسن حسيني)

?کسي که سير  بخورد، حرفها?ِ بودار مي‌زند. ( شرف الدين اميرپور)

? عرق حلال مي‌خورد پيراهن کارگر. ( حسين ناژفر)

? نانوا هم جوش شيرين مي‌زند بيچاره فرهاد. ( مهدي فرج‌اللهي)

? بعضي‌ها با سر درآوردن از زندگي ديگران دم در آورده‌اند. ( اصغر رضايي گماري)

?با اينکه شناگر قابلي بود ولي روي موج اقتصاد دوام نياورد. ( متين يحيي زاده)

?موفقيت زيردست‌ها در رو دست زدن است. ( نائله يوسفي)

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=313475
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.