بقیه‌ش

متن طنز

آینده زمین

اما تابه‌حال فکر کرده‌اید که چه بر سر زمین خواهد آمد و آینده زمین چه خواهد شد؟ با سه پیش‌بینی‌ بنده‌ همراه باشید.

پولکی کیست؟

پولکی کیست؟ داستان پول با پولکی مد نظر فرق دارد. پولکی مدنظر ما، شخص است. یک شخص که با پول، کار انجام می‌دهد.

افسانه مادر دریا

خب خب ما در مورد پدر دریا شنیدیم. ولی به افسانه مادر دریا نرسیدیم. هنوز خواهر دریا هم مونده. کجاش رو دیدید؟

عصر بهانه های جدید

آیا از نرسیدن به هدف‌های سال قبلتان رنج می‌برید؟ با ما باشید تا در عصر بهانه های جدید، شما را از این عذاب وجدان…