این روزها قیمت اینترنت خانگی حاشیه‌ساز شده است.

کارتون زیر اثر مهناز یزدانی است.

اینترنت

اینترنت

لینک کوتاه
https://daftaretanz.ir /?p=314978