مرغ زيرک چون به دام افتد به هر ترفندي مي‌گريزد

مرغ حق چون به دام افتد تحمل مي‌کند

مرغ عشق چون به دام افتد مي زند زير آواز

مرغ مينا چون به دام افتد «داب اسمش» مي‌کند

الباقي مرغ ها نيز چون به دام افتند سوخاري مي‌شوند

لینک کوتاه
https://daftaretanz.ir /?p=314076