دار Funny  مجموعه اشعار طنز صابر قديمي است که در ۸۸ صفحه از سوي انتشارات فصل پنجم منتشر شده است. اين مجموعه شعر طنز شامل ۲۵ شعر بلند و ۱۸ رباعي و دوبيتي است.  پيش از اين نيز مجموعه ترانه «لبخند شيرين فرهاد» اين شاعر و طنزپرداز از سوي نشر شاني منتشر شده بود.
لینک کوتاه
https://daftaretanz.ir /?p=312766