چارلی چاپلین بچه درخونگاه تهران بود؟

چارلی چاپلین بچه درخونگاه تهران بود؟

به گزارش روابط عمومی دفتر طنز چند سال پیش وقتی رهبری در حال بازدید از نمایشگاه کتاب تهران بود، غرفه «خرد آذین» کتاب جالبی داشت که توجه رهبری را به خود جلب کرد، «زندگی من» بررسی زندگی چارلی چاپلین. به قلم خودش که زیر عنوان اصلی کتاب نوشته بود: چاپلین اصالتا ایرانی بود

آقا دست گذاشت روی کتاب و با لبخند گفت: شوخی می‌کنید دیگر؟ و ناشر با قطعیت تمام گفت: نخیر… شوخی در کار نیست… بعد سریع صفحه ۱۳۵ کتاب را باز کرد و نشان داد: «چاپلین سلسله نسبش… از نوادگان آرداوازخان ارمنی ساکن محله درخونگاه تهران بود که بعدها به انگلیس مهاجرت کرد…» این حرف‌ها را پرفسور حسنعلی خان مستوفی عضو آکادمی سوئد گفته است و در کتاب چاپ شده است…

متن بالا از گزارش برخی سایت‌ها و رسانه‌ها است از دیدار رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه بیست و سوم کتاب و ناآگاهی یک ناشر که یک کتاب را با اطلاعات غلط مبتنی بر عقده اینکه همه مشاهیر دنیا یک‌جوری ایرانی هستند چاپ کرده‌است.

سرپروفسور حسنعلی خان مستوفی در واقع یک جعل تاریخی است که چندین سال پیش استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد از روی شخصیت پدر گرانقدرشان حسنعلی زرویی نصرآباد ساخته‌بود که ابتدا در مجله خدا بیامرز «مهر» و بعدها در روزنامه همشهری به ارائه گزارش‌های از نقاط حساس تاریخ به روایت وی می‌پرداخت.

این گزارش‌ها و بیان خاطرات عکس‌های جالبی هم از این شخصیت در کنار مشاهیر تاریخ از جمله هیتلر، چرچیل، رضا شاه و… مونتاژ می‌شد… که دیگر خواننده به جعلی بودن آن شک نمی‌کرد!

استاد زرویی با کشف شکاف‌های تاریخی در تاریخ ایران اقدام به وارد کردن پروفسور به آن مقطع تاریخی می‌کرد و ماجراهایی را روایت می‌کرد که پژوهشگران را به اشتباه انداخته‌بود که حتا یکی استاد از امریکا تماس گرفته‌بود که از این شخصیت اطلاعات بیشتری در اختیارش گذاشته‌ شود.

اتفاق جالبی هم افتاده‌ بود که چند سال پیش که هابرماس فیلسوف بزرگ به ایران آمد میرزا حسن پیشکار به عنوان رئیس دفتر پروفسور حسنعلی خان مستوفی اعلام کرد که هابرماس به دعوت وی به ایران نیامده‌ است.

عباس حسین‌نژاد

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=315023
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.