فراخوان مقاله با موضوع بررسي آثار زنده‌ياد ابوالفضل زرويي نصرآباد

 

به گزارش دبيرخانه همايش ملي بزرگداشت استاد ابوالفضل زرويي نصرآباد براي ارسال مقاله به اين دبيرخانه تا بيست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۸ فرصت باقي است.

همايش ملي نکوداشت زنده ياد استاد ابوالفضل زرويي نصرآباد در تاريخ ?? ارديبهشت ???? توسط دانشگاه يزد، با همکاري دفتر طنز حوزه هنري و با حمايت سيويليکا در شهر يزد برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که کليه مقالات اين کنفرانس در پايگاه سيويليکا و نيز کنسرسيوم محتواي ملي نمايه خواهد شد و شرکت کنندگان مي‌توانند از امتيازات علمي ارائه مقاله کنفرانس با دريافت گواهي کنفرانس استفاده کنند.

 

محورهاي همايش:

 

کليه پژوهشهاي ادبي و ميان رشته‌اي درباره آثار ادبي و پژوهشي و فعاليت هاي اجرايي زنده ياد زرويي نصرآباد

 

 

-زيباشناسي آثار زرويي نصرآباد

 -شگردها و ابزارهاي طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – گونه شناسي طنز در آثار زرويي نصرآباد

– اهداف و اغراض طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

–  روابط بينامتني آثار زرويي نصرآباد با آثار ادبي ايران و جهان

 – جامعه شناسي طنز در آثار زرويي نصرآباد

 – تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان طنزپرداز معاصر از زرويي نصرآباد

– تاثيرپذيري (اعم از زباني، ساختاري، محتوايي و ….)زرويي نصرآباد از شاعران کلاسيک همچون حافظ، سعدي و مولانا و…

 – تلميحات (ادبي، تاريخي و…) در آثار زرويي نصرآباد

 – تحليل اخوانيات زرويي نصرآباد

 

– زرويي نصرآباد در حديث ديگران(اعم از شعر و نثر)

– ويژگي‌هاي سخن سهل ممتنع در آثار زرويي نصرآباد

–  روايت شناسي آثار روايي زرويي نصرآباد(ماه به روايت آه، خاطرات حسنعلي خان مستوفي، غلاغه به خونه ش نرسيد و …)

– راوي فريبنده، غيرقابل اعتماد در آثار روايي زرويي نصرآباد( خاطرات حسنعلي خان مستوفي، غلاغه به خونه ش نرسيد و…)

– خوانش پسامدرنيستي ازتاريخ، گزاره‌هاي تاريخي، اساطير و… در کتابهاي خاطرات حسنعلي خان مستوفي، غلاغه به خونه‌ش نرسيد و … .

– مواجه هجوآميز و طنازانه با تاريخ و گزاره‌هاي تاريخي، علمي در آثار زرويي نصرآباد

– مؤلفه‌هاي پسامدرنيستي در آثار روايي زرويي (غلاغه به خونه‌ش نرسيد؛ خاطرات حسنعلي خان مستوفي و …)

-آشنايي زدايي از نمادها و عناصر نمادين و اساطيري در آثار زرويي نصرآباد

– شخص?ّت و شخص?ّت پردازي در آثار روايي زرويي نصرآباد

 

 – تحليل (زباني، ساختاري، زيباشناختي و…) نقيضه و نقيضه پردازي در آثار زرويي نصرآباد

– تحليل(زباني، ساختاري، محتوايي، زيباشناختي و…) تذکره المقامات

-تحليل تطبيقي تذکره المقامات با ديگر نقيضه‌هاي متون کهن فارسي ( از جمله التفاصيل، ديپلمات‌نامه و…)

-تحليل (زباني، صوري، محتوايي و…) نقيضه‌هاي زرويي نصرآباد از شاعران معاصري چون مهدي اخوان ثالث, سهراب سپهري و…

 -تحليل (زباني، صوري، محتوايي و…) نقيضه‌هاي زرويي نصرآباد از شاعران کلاسيک همچون حافظ، سعدي، مولانا و…

 -تاثيرپذيري ( اعم از ساختاري، زباني، محتوايي و….) زرويي نصرآباد از شاعران معاصر در طنزنويسي

 – تاثيرپذيري ( اعم از ساختاري، زباني و…)زرويي نصرآباد از نويسندگان معاصري همچون علامه دهخدا، صادق هدايت و… در طنزنويسي

– تاثيرپذيري ( اعم از ساختاري، زباني و…) زرويي نصرآباد از شيوه طنزنويسي کيومرث صابري (گل آقا)

 – سياست و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – سبک شناسي آثار زرويي نصرآباد

–  گونه‌هاي باستان گرايي و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – اشخاص، اعلام و کارکردشان در طنز آفريني در آثار زرويي نصرآباد

– مشاهير ادبي، هنري و تاريخي ايران و جهان در آثار زرويي نصرآباد

 – تحليل محتوايي و دسته ­بندي موضوعي آثار زرويي نصرآباد

 – انتقاد و اعتراض در آثار زرويي نصرآباد

 – تحليل فعّال?ّت‌هاي مطبوعاتي زرويي نصرآباد

– نقش و تاثير آثار زرويي نصرآباد در غنا بخشيدن به طنز مطبوعاتي

 – تأثيرپذيري آثار زرويي نصرآباد از متون مقدّس

–  درونمايه‌هاي ديني و آييني در آثار زرويي نصرآباد

 -اشارات قرآني و حديثي در آثار زرويي نصرآباد

 – بررسي کارکرد عناوين آثار( اعم از شعر و نثر) در طنزآفريني و تناسب آن با موضوع اثر در آثار زرويي نصرآباد

– ساختارشناسي عناوين آثار زرويي نصرآباد (کتابها، اشعار، افسانه‌هاي امروزي و…)

–  طنز موقع?ّت در آثار زرويي نصرآباد

 

 – تضاد، تناقض، تقابل و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – قياس و مخالفت قياس و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -وارونه سازي، وارونه گويي و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -تحليل کارکرد نام‌ها و نامگذار?ِ اشخاص و… در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

–  حيوانات و کارکردشان در طنزآفريني، نمادپردازي و… در آثار زرويي نصرآباد

–  کارکرد عناصر فانتري و تخيلي در آثار زرويي نصرآباد

–  تضمين، درج، حل و اقتباس در آثار زرويي نصرآباد

 – کارکرد گفتگو در آثار روايي زرويي نصرآباد

–  توصيف و کارکردهاي آن در طنزآفريني و … در آثار زرويي نصرآباد

 – ارتباطات غيرکلامي و کارکرد آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

–  تحليل مفهوم مرگ و زندگي و مواجهه طنزآميز با آن در آثار زرويي نصرآباد

–  کارکرد مؤلّفه‌ها و عناصر دنياي جديد، صنعتي(تلگراف، اينترنت، ماهواره، موبايل، چت و…) در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – طبقات اجتماعي در آثار زرويي نصرآباد

 -تحرک طبقاتي در آثار زرويي نصرآباد

 – قدرت و کانون‌هاي اقتدار در آثار زرويي نصرآباد

 – فرهنگ عامّه در آثار زرويي نصرآباد

 -ضرب‌المثل‌ها و متل‌هاي ايراني و غير ايراني و نقش آن‌ها در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – نوستالژي در آثار زرويي نصرآباد

 – زندگي روستايي در آثار زرويي نصرآباد

– رومانتيسيسم در آثار زرويي نصرآباد

 -نقد زندگي شهري در آثار زرويي نصرآباد

 -نقد بوروکراسي و زندگي اداري در آثار زرويي نصرآباد

– گونه‌هاي زباني در آثار زرويي نصرآباد

–  زبان نثر مکاتبات اداري در آثار زرويي نصرآباد

 -زبان نثر مطبوعاتي در آثار زرويي نصرآباد

–  ساخت و کارکرد زبان محاوره در آثار زرويي نصرآباد

 

–  گونه هاي هنجارگريزي و نقش آن در طنزآفريني و … در آثار زرويي نصرآباد

 -برجسته‌سازي و نقش آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

– ترکيب‌سازي هاي زباني و نقش آن در طنزآفريني درآثار زرويي نصرآباد

 -واژه‌سازي و نقش آن در طنزآفريني درآثار زرويي نصرآباد

 -واژگان، ترکيبات و عبارات فرنگي و کارکرد آن در آثار زرويي نصرآباد

– ملمع نويسي، نقيضه ملمع و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -کنايه، تعبيرات کنايي و نقش آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد.

– عفت و تنزه زباني در آثار زرويي نصرآباد

 -وجوه بلاغي آثار زرويي نصرآباد

– جايگاه فکاهه در آثار زرويي نصرآباد

 -استعاره تهکميه و کارکرد آن در آثار زرويي نصرآباد

 -متناقض نما، بيان پارادوکسي در آثار زرويي نصرآباد

 -وصف جواني و پيري در آثار زرويي نصرآباد

– تمثيل و کارکرد آن در آثار زرويي نصرآباد

 -نقض غرض و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -خلاف انتظار و غافلگيري و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -سوء تفاهم و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

– تکرار و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – ارسال المثل و کارکرد آن در آثار زرويي نصرآباد

 – کارکرد صفات و قيود در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – کارکرد القاب در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 – وجوه بلاغي و زيباشناسانه مناداها، خطاب‌ها و نقش آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

 -آرايه‌هاي ادبي و نقش آن در طنزآفريني در اثر زرويي نصرآباد

 -تشبيه و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

– دعا و جملات دعايي در آثار زرويي نصرآباد

– صلح انديشي و مدارا در آثار زرويي نصرآباد

– ستايش فضيلت و نيکي در آثار زرويي نصرآباد

 -ستايش منش، مرام و معرفت در آثار زرويي نصرآباد

 -آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار زرويي نصرآباد

 -گونه هاي حشو و جملات معترضه و کارکرد آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

– کارکرد اصوات(نام آوا) و شبه جمله‌ها در آثار زرويي نصرآباد

 -بث الشکوي در آثار زرويي نصرآباد

-حسن طلب در آثار زرويي نصرآباد

– تجاهل العارف و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

– جناس و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

– اسلوب حکيم و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

– گونه‌هاي ايهام و ابهام و کارکرد آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

 -نقد اخلاق و نابهنجاري‌هاي اخلاقي در آثار زرويي نصرآباد

 -تحليل نيايش‌واره‌هاي زرويي نصرآباد(خطاب‌ها و گفتگو با خداوند، وصف خداوند)

 -ازدواج و مواجهه طنزآميز با آن در آثار زرويي نصرآباد

 -جايگاه خواننده درآثار زرويي نصرآباد

 -گفتگو و خطاب به خواننده درآثار زرويي نصرآباد

– گونه‌هاي باستان گرايي و کارکرد آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

 -ايجاز، حذف و کارکرد آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

 -اطناب و کارکرد آن در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

– موسيقي شعر در سروده هاي زرويي نصرآباد.

 -قالب هاي شعري در سروده هاي زرويي نصرآباد

– تحليل طنزسروده هاي نيمايي زرويي نصرآباد.

– ويژگي هاي سجع پردازي و نثر موزون در آثار زرويي نصرآباد

– نوآوري در قافيه ­پردازي و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -رديف و کارکرد آن در مضمون­ پردازي و طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -نشانه‌هاي نگارشي و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -مواجهه طنزآميز با شخصيت‌ها و رخدادهاي قصه‌ها و افسانه‌هاي کهن ايران و جهان در آثار زرويي نصرآباد

– مشاهير هنري و ادبي ايران و جهان درآثار زرويي نصرآباد

 -جايگاه خانواده در آثار زرويي نصرآباد

 -مناسبات پدر و پسر در آثار زرويي نصرآباد

– جايگاه کودکان و نوجوانان در آثار زرويي نصرآباد

– جايگاه و نقش زن در آثار زرويي نصرآباد

 -آرزو و آز در آثار زرويي نصرآباد

 -نقش پاورقي‌هاي توضيحي، ارجاعي و ارجاعات درون متني و توضيحي در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

 -کارکرد طنزآميز مستندسازي و ارجاع دهي در طنزآفريني و… در آثار زرويي نصرآباد

– تصنيف‌ها و ترانه‌ها در آثار زرويي نصرآباد

 -نقد تاريخي کتاب ماه به روايت آه.

 -نوآوري در روايت در کتاب ماه به روايت آه.

– عناصر داستاني در کتاب «ماه به روايت آه»

– عناصر داستاني در افسانه‌هاي امروزي در کتاب «غلاغه به خونه‌ش نرسيد»

– ريخت شناسي افسانه‌هاي امروزي در کتاب «غلاغه به خونه‌ش نرسيد»

-موانع، آزمون و شروط قهرمان در افسانه‌هاي امروزي در کتاب «غلاغه به خونه‌ش نرسيد»

 

 -ياريگران قهرمان در افسانه‌هاي امروزي در کتاب «غلاغه به خونه‌ش نرسيد»

– پاداش قهرمان در افسانه‌هاي امروزي در کتاب «غلاغه به خونه ش نرسيد»

– عناصر داستاني در کتاب «خاطرات حسنعلي خان مستوفي»

– عناصر اساطيري فرهنگ و تمدن ايراني در آثار زرويي نصرآباد

 -نقد شعر، شاعري و شاعران معاصر و کلاسيک در آثار زرويي نصرآباد

 -تزريق‌ سرايي، مهمل نويسي و کارکرد آن در طنز آفريني در آثار زرويي نصرآباد

– مفاخره در آثار زرويي نصرآباد

 -خودانتقادي و نقدخويشتن در آثار زرويي نصرآباد

– اقتصاد و امور اقتصادي در آثار زرويي نصرآباد

 -بازتاب طنزآميز فقر و مسکنت در آثار زرويي نصرآباد

 -ثروت و توانگري در آثار زرويي نصرآباد

 -ابداعات و نوگرايي‌هاي صوري و ساختاري در طنزنويسي در آثار زرويي نصرآباد

– استشهادهاي‌هاي شعري و کارکرد آن در طنزآفريني و … در آثار زرويي نصرآباد

 -زرويي نصرآباد و رويکرد پاروديک به سنت افسانه‌گويي و حکايت‌پردازي فارسي

 -زرويي نصرآباد و رويکرد پاروديک به سنت نصيحت‌نامه نويسي فارسي

 -زرويي نصرآباد و رويکرد پاروديک به سنت خاطره نويسي و سفرنامه نويسي در کتاب خاطرات حسنعلي خان مستوفي

– رويکرد پاروديک به حکايات، متل‌ها و ضرب‌المثلهاي ايراني و غير ايراني در آثار زرويي نصرآباد

– نمايش، سينما و فرهنگ پيراموني آن در آثار زرويي نصرآباد

 -موسيقي، بازتاب و کارکرد آن در آثار زرويي نصرآباد

 -سوگند و کارکردهاي آن در آثار زرويي نصرآباد

– مناسبات علّت و معلولي و کارکرد آن در طنزآفريني در آثار زرويي نصرآباد

 -اسلوب حکيم و کارکرد آن در طنزآفريني … در آثار زرويي نصرآباد

– تحليل قصيده مشهور زرويي نصرآباد در ستايش حضرت ابوالفضل(ع) با مطلع «شراره مي‌کشدم آتش از قلم در درست…»

 – بررسي ديدگاه‌هاي زرويي نصرآباد در زمينه طنزپژوهي

– بررسي مصاديق مؤلفه‌هاي تعريف طنز از نظر زرويي نصرآباد در کتاب حديث قند در آثار طنز زرويي نصرآباد

– رگه‌هاي طنزآميز در آثار تحقيقي زرويي نصرآباد

 -تحليل مقدمه نوشت‌هاي زرويي نصرآباد بر آثار ديگر نويسندگان و شاعران معاصر

– تحليل اخوانيات و سروده‌هاي اهدايي به زرويي نصرآباد

 

جهت ثبت نام و بارگذاري مقاله به نشاني زير مراجعه کنيد:

http://confs.yazd.ac.ir/

 

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=313231
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.