طنز دو زبانه کرونايي

 براي ديدن فيلم شعرخواني اينجا را کليک کنيد.

 

 

نحن في موج ثاني کرونا
اندکي لازمٌ تفکرنا
کانَ موذي کويد تسعه عشر
زده در هم نموده فيگورنا
ذهب از بين حس بويايي
شده ناکار کل سنسورنا
مي کند سينه خس‌خسٌ فاحش
نکند کار کاربراتورنا
ريزد الماء من دو بيني‌مان
شده سوراخ رادياتورنا
کارت صوتنا کند خش‌خش
وزوز افتاده في مونيتورنا
ولنا کرده توي اين اوضاع
يار بدعهد و سست عنصرنا
فيلنا في نفس نفس افتاد
في کما رفته است اشترنا
کل کشور شده گرفتارش
مشهد و يزد و رشت و سنقرنا
کل الاقوام تحت سيطره‌اش
عرب و ترک و گيلک و لرنا
مبتلا گشته است ساکتنا
روي تختٌ بزن بهادرنا
پشت خط زن شده ست البيمار
مي‌کند سخت سرفه پاسورنا
ليگنا الفوتبال تعطيلٌ
گل‌گهر، سايپا، تراختورنا
سخت في زحمتٌ من الهر قشر
تا پرستارنا و دکترنا
ــ مِن همين‌جا نثارهُم بادا
شصت ايموجي تشکرنا ــ
کان منحوس هذه الويروس
شده ناکار خوابنا، خورنا
کرده با اقتصاد کاري که
کرد سيمان علي رِآکتورنا
کسبنا کارنا شده تعطيل
ناننا گشته است آجرنا
***
في پرانتز بگويم اين نکته
ايها الجالسون پاستورنا
ايها الدولت اميد و فلان
شده‌اي باعث تکدرنا
وضعنا را ببين و فکري کن
گوش کن اعتراض و غرغرنا
خب عزيز اين چه وضع تدبير است؟
حس نکردي مگر تلنگرنا؟
گر که انتَ نمي‌کني کاري
که بود لايق و فراخورنا
لااقل سعي کن که برداري
پاي خود را ز روي گردننا
ــ قافيه اشتباه شد زيرا
نرسيده به مغز فسفرنا! ــ
آن که هي داد مي زد از تَکرار
بنگرد حال بر تکررنا
اف بر آن کس که مي‌خورد دائم
هم من التوبره هم ز آخورنا…

داغ کرديم ظاهرا نحن
بکشيد از پريز آداپتورنا !
***
الغرض هموطن کمي بنما
التوجه به التذکرنا
اجعل الماسک روي صورت خود
نپراکن چنين تنفرنا
کن رعايت حدود و فاصله را
باش آن سان که هست درخورنا
نزند هر که ماسک ، او باشد
هفتصد بار بدتر از کرونا

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=313375
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.