شاخ شکن

 

بچه‌ها ! ديو قرن، امريکاست

همه جا زخم شاخ‌هايش هست

هرکجا صلح، اختلاف افکن

هرکجا جنگ، رد پايش هست

 

کو از اين ديو خيره‌سر بدتر

 

بدترين فصل‌هاي جغرافي

چهره‌اش افتضاح در تاريخ

ملتي کو از او دلاسوده

شاخ او کاش بشکند از بيخ

 

بدترين ناقض حقوق بشر

 

از طرف‌هاي مستقل بيزار

دوستدار ِغلام حلقه به گوش

همه را مثل گاو مي‌خواهد

اين کلک باز ِ شير تازه بدوش

 

در سخن هاي ابلهانه قَدَر

 

کودتاگر، اساس هر آشوب

دست او رو براي اهل جهان

بوده اسباب هر شرارت از

سال تاسيس تا همين الان

 

رگ و هم ريشه‌اش همه از شر

 

در جنايت، هميشه بي مانند

توله صهيون درآر و داعش ساز

صبح تا بوق سگ، هراس افکن

خلق‌ها را به جان هم انداز

 

از براي فريب اسلحه خر

 

توي مرداب سر فرو برده

مثل تمساح در کمين شکار

همه از دست او دلازرده

 و قنا ربنا عذاب النار

 

همچنين از ترامپ هوچي گر

 

بچه‌ها ! ما که متحد باشيم

بهترين راهکارِ دفع شر است

باز اين بار هم به ياري حق

فتنه‌اش هيچ و پوچ و بي اثر است

 

مي‌شود چرخ نکبتش پنچر

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=313394
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.