دوبيتي‌هاي باباطاهر کرونايي

«تو که نا خوانده‌اي علم سماوات»

تو که حتي نميدن در مطب رات!

چرا هي دم به دم توصيه مي‌دي؟

شدي دکتر الان ارواح بابات؟

 

*

 

به گيلان بنگرم ويروس بينم

به تهران بنگرم ويروس بينم

از آن ترسم روم يک شب به حلقه

به رندان بنگرم، ويروس بينم!

 

*

 

تو اي مسئول ما، اي که عزيزي

تو که ايزوله هستي و تميزي

براي ما، در اين اوضاع حساس

به غير از توصيه، داري چه چيزي؟

 

*

 

به من گفتي:«تو وقتي در اماني

که صبح و شام در خانه بماني»

به روي چشم! اما گر بمانم

که خواهد داد خرج زندگاني؟

 

*

 

وزيرا، من موافق با شمايم

ولي اکنون کمي پادرهوايم

تو خرجم را بده، من مي‌دهم قول

که از زير پتو بيرون نيايم!

 

*

 

به من گفتي نرو بيرون تو شيطون!

اگه رفتي فقط تا توي ايوون

خودم که نه، که صاحبخونه امشب

منو با زور کرد از خونه بيرون!

 

*

 

خداوندا، ندارم راه چاره

چه بايد کرد با اين جيب پاره؟

ميگم دخلي ندارم بنده، ميگه

که اين حرفا به من دخلي نداره

 

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=313542
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.