جشنواره‌زدگي طنز جوان‌ها را تهديد مي‌کند | گفتگو با ابوالفضل زرويي نصرآباد

فضاي طنز جديد و کار جوان تر هايي که دارند در طنز طبع آزمايي مي کنند را چطور مي بينيد؟
فضاي طنز جديد مخصوصا شعر طنز ايران بهتر شده است.بهتر از آن جهت که خيلي از شُعرايي که شعر جدي مي گفتند دارند در شعر طنز هم  طبع آزمايي مي کنند و کارهاي خوب زيادي ارئه شده است.اين مجال براي جوان تر ها فراهم شده است تا شعرهايشان رادر جاهاي مختلفي ارائه کنندالبته فقط به نشريات نبايد بسنده کرد.رسانه هاي ديگر،راديو،تلويزيون،شب شعرها و… محل خوبي براي ارئه اثر است.

چه مشکلات و آفتهايي طنز جوانتر ها را تهديد مي کند؟
يکي از آفتهايي که طنز جوان تر ها را تهديد مي کند جشنواره زدگي است. که همه سعي مي کنند کاري را بنويسند که مطابق ذائقه داوران جشنواره ها باشد.بلايي که سابق بر اين سر ديگر شاعران هم آمده بود.
مساله ديگر مطابق ذائقه عوام رفتار کردن است. نبايد فريب مخاطب را خورد،نويسنده نبايد خودش را به اندازه مخاطب در بياورد،کار به جايي مي رسد که مخاطب ،نويسنده را رها مي کند و اين نويسنده است که بايد پاسخگوي کارهايش باشد.مخاطب زدگي به آنجايي مي رسد که مخاطب سوار بر شاعر و نويسنده مي شود.در شعرهاي امروز کمتر از صناعات ادبي مي بينيم.کارهاي قشنگ قابل دفاع که اهل بصيرت و فضل هم بتوانند از آن لذت ببرندکم شده.
يکي ديگر از مشکلات عدم نقد پذيري نويسندگان به ويژه جوان تر هاست که از شنيدن انتقادهاي خيرخواهانه مي رنجند.

براي رفع اين مشکلات چه کار بايد کرد؟
با مطالعه بيشترجوانترها ،جذب شدن تعداد بيشتري از غزلسرايان و شاعران جدي پرداز به وادي طنز قسمتي از اين مشکلات حل خواهد شد. گاهي اوقات هم محل عرضه نوشته ها مناسب نيست و باعث مي شود نويسنده باز خورد مناسبي از ارائه آثارش نبيند  که بايد محل ارائه را تغيير دهد.
در هر دوره که جشنواره طنز مکتوب برگزار مي شود تعدادي استعداد جديد شناسايي مي شوند و به نوشتن  دلگرم مي شوندچه کار بايد بکنيم که اين دلگرمي مستمر باشد و اين استعدادها جذب شوند؟
يکي از مشکلات که در زماني که بنده در حوزه هنري بودم هم وجود داشت و مشکل جديدي نيست موضوع شناسايي و جذب استعداد است که از مهمترين اهداف جشنواره ها است.ما در بخش شناسايي شايد خوب عمل کنيم .شايد گفتم به اين خاطر که ممکن است من به عنوان داور در داوري اشتباه کنم. و يا عده اي به خاطر محدوديت تعدادي که بايد انتخاب شوند دلشکته شوند.در صورتي که آنها هم شايسته بودند.دوستان صاحب نام که جاي خود را باز کرده اند شرکت مي کنند و يک مقدار جا براي شرکت کننده هاي جوانتر تنگ مي شود.اگر من در چنين جشنواره اي شرکت کنم ،اول نشوم دوم مي شوم و وقتي رتبه آوردم جاي آن جواني را که منتظر است جايي استعدادش ديده شود يا استعدادش به رسميت شناخته شود، مي گيرم.يکي از آفتهايي که جشنواره را تهديد مي کند اين است که کساني در جشنواره شرکت مي کنند که به رسميت شناخته شدند و نيازي هم ندارند که در اين جشنواره شناخته شوند.چيزي جز مواهب مادي به آنها اضافه نمي شود که بايد آنها را از اين نظر تامين کرد اگر به اين قصد باشد.اما مساله اصلي شناسايي و جذب استعداد ها است.يا کشور ما نياز مند استعدادهاي جوان ،جديد و ناشناخته هست و فکر مي کند براي اين استعدادها زمينه کاري فراهم است و جاهاي خالي اي وجود دارد که آنها بايد پر بکنند.يا اينکه اصولا نيازي به آنها نداريم و صرفا ممکن است که جاي ديگران را هم تنگ بکنند که در اين صورت نيازي به برگزاري اين جشنواره ها نيست. اما اگر لزومي هست بايد پيش از اينکه جشنواره برگزار شودبه فکر مشارکت نهاد ها و رسانه هايي باشيم که نيازمند اين استعدادها هستند و به جاي آنکه در  دادن هدايا و يا محل برکزاري جشنواره و … از آنها مشارکت بگيريم بگوييم اين استعدادها در اختيار شما از آنها استفاده کنيد.يعني جذب مشارکتهاي رسانه اي ،دولتي براي جذب استعدادها.حوزه هنري به عنوان يکي از نهادها که از جانب صدا و سيما شناخته شده است و با خيلي از نشريات همکاري داردخيلي خوب مي تواند اين زمينه را فراهم کند.

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=311616
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.