به هم نپريم، باهم بپريم

 
افراد بي مانند هميشه مي مانند.

به هم نپريم، باهم بپريم.

وقتي به قله رسيد که جواب سربالاي کوه را نشنيد.

يکي مرتب، امروز فردا مي کرد. يکي امروز، فردا را مرتب مي کرد.

احساسات "پاکت" را در "پاکت" قرار بده و هديه کن.

"کله اي" که کار مي کند نسبت به بقيه "سر" است.

معتقدم منتقدم مرا بهتر مي بيند.

کسي که قصد دارد در موفقيتش دست دارد.

درگذشت نابهنگام گذشت را تسليت بايد گفت.

دفتر يادداشت همه چيز را به ياد داشت.

ريشه بزنيم، ريشه ي هم را نزنيم!

طول مي کشد تا به عرض بزرگان پي ببريم.

مصرف تاريخ، تاريخ مصرف ندارد.

ماهيگير، نانش را از آب در مي آورد.

گذشته، درگذشته. در، گذشته زندگي نکنيم.

سروگوش به آب دهيم تا دسته گل به آب ندهيم!

زندگي "باغي" است که با عشق "باقي" است.

مشغول دل باش… نه دل مشغول.

گذشته، درگذشته. نبش قبل نکنيم…

مشکل نگير تا مشکل تو را نگيرد.

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=312339
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.