بزرگداشت روز ادب پارسی و سیکس پک شاعران ایرانی

بزرگداشت روز ادب پارسی و سیکس پک شاعران ایرانی

نویسنده: مهدی صالحی

در آئین بزرگداشت روز ادب پارسی مطرح شد، فرهنگستان توانسته بیش از هزاران مُوت غربی را به لسان پارسی ترنسلیشن نماید.

یکی از مدیران فرهنگستان زبان و ادب پارسی در آئین بزرگداشت فردوسی که با حضور مهمانان خارجی برگزار شد گفت: «شاعران ما در ادبیات سیکس پک می‌کردند. فور اکزمپل جامی هفت بوک دارد که یکی کورپو و شش کتاب دیگر موسکولو آن است و یا فردوسی در اشتایپ رستم و دیو هم سون اسلایس نموده که این از فیت های لنگوئج پارسی است.»

عادل پارسی گو در ادامه این گفتگو افزود: «اوتلیزه کردن از لسان خارجی در چلنج‌ها و کانورسیشن‌های یومیه باعث کرلس شدن به ادب پارسی می‌شود.»

قهرمان اسبق پرورش اندام کشور در پایان گفت: «با استارت منیجری ما، کلکشن فرهنگستان زبان و ادب پارسی تمام تایم خود را برای حجیم‌تر کردنِ، ووکبلری‌های جدید و بریدینگ زبان پارسی در سه ست کاری و هر ست ده کارشناس و یک مدیر به صورت بینیس انجام می‌دهند که فقط یک تایم اوت جهت لانچ و صلاه دارند و در این تایمک توانسته بیش از هزاران مُوت غربی را به لسان پارسی ترنسلیشن نماید که در وب سایت کلکشن فرهنگستان موجود است.»

توضیح واضحات: در زیر ترجمه متن مصاحبه بالا جهت مشخص شدن گفتار این مدیر فرهنگستان زبان و ادب پارسی تقدیم می گردد باشد که اصلاح گردند:

سیکس (شش- انگلیسی) پک (تکه- انگلیسی) شاعران ایرانی

در آئین بزرگداشت روز ادب پارسی مطرح شد، فرهنگستان توانسته بیش از هزاران مُوت (کلمه-فرانسوی) غربی را به لسان (زبان- عربی) پارسی ترنسلیشن (ترجمه- انگلیسی) نماید
یکی از مدیران فرهنگستان زبان و ادب پارسی در آئین بزرگداشت فردوسی که با حضور مهمانان خارجی برگزار شد گفت: «شاعران ما در ادبیات سیکس پک (شش تکه–انگلیسی) می‌کردند فور اکزمپل (برای نمونه – انگلیسی) جامی هفت بوک (کتاب -انگلیسی) دارد که یکی کورپو (بدنه-اسپانیایی) و شش کتاب دیگر موسکولو (عضله–اسپانیایی) آن است و یا فردوسی در اشتایپ (نبرد – آلمانی) رستم و دیو هم سون (هفت – انگلیسی) اسلایس (بخش–انگلیسی) نموده که این از فیت‌های (شاهکار–انگلیسی) لنگوئج (زبان -انگلیسی) پارسی است.»

عادل پارسی گو در ادامه این گفتگو افزود: «اوتلیزه (استفاده- فرانسوی) کردن از لسان (زبان – عربی) خارجی در چلنج‌ها (درگیری – انگلیسی) و کانورسیشن‌های (گفتگو – انگلیسی) یومیه (روزانه–عربی ) باعث کرلس (کم توجه – انگلیسی) شدن به ادب پارسی می‌شود.»

قهرمان اسبق پرورش اندام کشور در پایان گفت: «با استارت (شروع – انگلیسی ) منیجری (مدیریت – انگلیسی) ما، کلکشن (مجموعه–انگلیسی) فرهنگستان زبان و ادب پارسی تمام تایم (زمان– انگلیسی) خود را برای حجیم‌تر کردنِ، ووکبلری‌های (کلمات– انگلیسی) جدید و بریدینگ (پرورش– انگلیسی) زبان پارسی در سه ست کاری و هر ست ده کارشناس و یک مدیر به صورت بینیس (شبانه روزی – ترکی استانبولی) انجام می‌دهند.

که فقط یک تایم اوت جهت لانچ (ناهار– انگلیسی) و صلاه (نماز – عربی) دارند و در این تایمک (زمان کوتاه– انگلیسی) توانسته بیش از هزاران موت (کلمه – فرانسوی) غربی را به لسان (زبان – عربی) پارسی ترنسلیشن (ترجمه–انگلیسی) نماید که در وب سایت (سامانه–انگلیسی) کلکشن (مجموعه–انگلیسی) فرهنگستان موجود است.»

پایان

برای مطالعه سایر مطالب اینجا کلیک کنید.

لینک کوتاه مطلب : http://dtnz.ir/?p=318650
نظر بدون فحش شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.